Απόφαση ορισμού Εξεταστικών Κέντρων Δ/νσης ΔΕ Γ΄ Αθήνας για τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2016 στο Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών

 Απόφαση ορισμού Εξεταστικών Κέντρων Δ/νσης ΔΕ Γ΄ Αθήνας για τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2016 στο Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών

Δείτε την εγκύκλιο