4 πειράματα φυσικής Β' λυκείου Κεφάλαιο 1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

Τα πειράματα έγιναν στο εργαστήριο φυσικών επιστημών

του 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου

 

ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαιο 1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικων φορτιων

 

Δείτε τα βίντεο

Πειράματα φυσικής 1:

πώς γίνεται η ανίχνευση ηλεκτρικού φορτίου μεσω δυνάμεων που ασκούνται

 

Πειράματα φυσικής 2:

μηχανή παραγωγής ηλεκτρικού φορτίου  και ταυτόχρονη εκφόρτιση ( αστραπή)

 

Πειραματα φυσικής 3

παραγωγη φορτιου στα δύο άκρα με αποτέλεσμα να δημιουργείται ζεύγος δυνάμεων που προκαλεί την περιστροφή

 

Πειραματα φυσικής 4:

πως μονώνεται ο χώρος από φορτία

 

Βιντεοσκόπηση Ελένη Παπαδοπούλου [Β1 2016-2017]

 

Εκτέλεση πειραμάτων Πέτρος Ιωαννίδης [ΠΕ 04.01]