Ομάδα Εργασίας για τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του,

ομόφωνα, αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, υπό τον συντονισμό του κ. Γεράσιμου Κουζέλη,

η οποία θα καταθέσει πρόταση για τη διαμόρφωση των διαδικασιών σχετικά με

την αποτίμηση και αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου,

αποτελούμενης από τα κάτωθι μέλη:

1)κ. Γεωργία Φέρμελη,

2)κ. Ασπασία Οικονόμου,

3)κ. Αναστασία Κότσιρα,

4)κ. Ιωάννα Παπαστάμου,

5)κ. Μαρία Νίκα,

6)κ. Παύλος Χαραμής,

7)κ. Ιωάννης Ρουσσάκης