Εμβαδόν τριγώνου Β' Λυκείου

Εμβαδόν τριγώνου

https://drive.google.com/open?id=0B1baGa9v_kwTY1N0eVo2ZlFnOVU

 

Λεωνίδας Τούρλας [ΠΕ03]

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΥΘΕΙΑ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΥΘΕΙΑ

https://drive.google.com/open?id=0B1baGa9v_kwTSHhwc1Yya3ZCa1k

 

Λεωνίδας Τούρλας [ΠΕ03]