Επαναληπτικές ασκήσεις λεξιλογίου TAKE OFF B1+ [KWordQuiz]

Επαναληπτικές ασκήσεις λεξιλογίου.

Ανοίγουν με το πακέτο λογισμικού 

KWORDQUIZ

το οποίο είναι δωρεάν, ασφαλές, ελεύθερο λοσμικό

που μπορείτε να το κατεβάσετε νόμιμα, διότι το προσφέρουν οι ίδιοι οι προγραμματιστές

που το δημιούργησαν, αφιλοκερδώς, υπό την άδεια

GNU GPL 2.

(Στον παραπάνω υπερδεσμό πηγαίνετε το ποντίκι πάνω από το λέξη KWORDQUIZ,

και από το υπομενού που ανοίγει, διαλέξτε το DOWNLOAD

ανάλογα με το λειτουργικό που χρησιμοποιείτε.)

 

Κατεβάστε τις ασκήσεις μου από εδώ:

 TAKE OFF B1+  HILLSIDE PRESS 2013

 

UNIT 7 pp. 80 91 92 93 94  [multiple choice]

https://drive.google.com/open?id=0B1baGa9v_kwTVWFLV2FUS19mdlE

UNIT 8 pp. 104 105 106 107 [definitions]

https://drive.google.com/open?id=0B1baGa9v_kwTWUJ4YjBKUkdvSUk

UNIT 9 PP. 118 119 120 121 122 123 [DEFINITIONS]

https://drive.google.com/open?id=0B1baGa9v_kwTeEJMRC04aVV5ZW8

UNITS 8-9 Adjectives Antonyms  [multiple choice]

https://drive.google.com/open?id=0B1baGa9v_kwTQXhEV0Vob1hGeGM 

UNIT 10 pp 132 133 134 135 136 [definitions]

https://drive.google.com/open?id=0B1baGa9v_kwTd1lvcTF5ZGh3aDg

UNIT 11 pp 146 148 149 150 151 [definitions]

https://drive.google.com/open?id=0B1baGa9v_kwTSk1kX1NyYm1xU2c

Units 10-11 Adjectives Antonyms [multiple choice]

https://drive.google.com/open?id=0B1baGa9v_kwTUy0xRmVUWkRyeFk 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Landau, S. I. (1990). The Bantam Roget's Thesaurus N. York: Bantam Books

(2004). Oxford ESL Dictionary Oxford: OUP

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

http://www.learnersdictionary.com/ 

http://dictionary.cambridge.org/ 

http://www.dictionary.com/  

 

Εμμανουήλ Νίνος [ΠΕ06] 

Articles [Χρήση των άρθρων στην αγγλική]

Σύνοψη κανόνων για τη χρήση

του οριστικού και αορίστου άρθρου της αγγλικής με παραδείγματα

στην ηλεκτρονική τάξη του λυκείου μας στο ΠΣΔ.

 

Εμμανουήλ Νίνος [ΠΕ06]

try + gerund or infinitive?

try + gerund or infinitive?

Με απαρέμφατο  ?προσπαθώ? να κάνω κάτι μελλοντικά, το οποίο είναι δύσκολο..

[= make an effort, attempt to do sth. difficult]

 

try to be as objective as possible

try to convey the concept

try to win them over by being kind to them or doing them a favor

Try to remember the names of the objects.

Ruth tried not to show her terror.

I?ve been trying to open this window, but it?s stuck.

 

Μόνο στην προστακτική

Try and be your age!  [= behave like an adult]Με γερούνδιο σημαίνει ?δοκίμασα ήδη  να κάνω κάτι, αλλά??

[= make an experiment]

They tried phoning, but there was no reply.

I tried going by taxi, but it is very expensive.

 

ή

απλά δοκιμάζω κάτι [=test]

Try using a different shampoo.

I thought I might try parachuting.

Try resetting the alarm clock. [=για άλλαξε την ώρα?]

 

Εμμανουήλ Νίνος [ΠΕ06]

Latin phrases in Modern English

 Dictionary.com?s main, proprietary source is the Random House Unabridged Dictionary

http://www.dictionary.com/slideshows/latin-words?prev=punctuation.interrobang#ad-hominem

PREFERENCE

PREFERENCE
I?d rather go by bus than go by taxi.

 

We?d sooner buy apples than oranges.

 

I?d prefer to stay at home rather than go to the movies.

 

  • He prefers sports to reading.

  • Heprefers a good book toa movie.

  • She prefers chocolate over vanilla.

 

Rather than go by plane, I?d take the train.

 

I suppose I?d better lock the door.
Εμμανουήλ Νίνος [ΠΕ06]