Βία ή έρωτας; [τοιχογραφία]

 

Ζωγραφιά στο δυτικό τοίχο, στην αυλή
από τις μαθήτριες
Αιμιλία Γιαννίκου & Γιώτα Γιοβάνη
Β1 [2015-2016]