Αντιρατσιστική τοιχογραφία

Αντιρατσιστική τοιχογραφία
στη δυτική πλευρά της αυλής
από τις μαθήτριες του Β1 [2015-2016]
Νίκη Δέδε, Γιώτα Γιοβάνη & Αιμιλία Γιαννίκου.