Λόγοι προτίμησης φυλλομετρητή διαδικτύου Λούης Γεράρδης

ΕΡΥΝΗΤΙΚΗ ΕΓΑΣΙΑ 

Όνομα: Λούης
Επώνυμο: Γεράρδης
Τάξη: Α'  Τμήμα: 1   [2014-2015]
4ο Γενικό Λύκειο Ιλίου

Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, υπάρχουν πολλοί φυλλομετρητές διαδικτύου. Οι πιο γνώστοι είναι :
a) Chrome-της Google
b) Firefox-της Μοzilla
c) Safari-της Apple
d) Internet Explorer- της Microsoft

Εγώ, προσωπικά, προτιμώ την χρήση του φυλλομετρητή Chrome,αφού έκανα την χρήση και των τεσσάρων φιλομετρητών και μου φάνηκε ο καλύτερος από όλους τους άλλους. Για να καταλήξω στην τελική μου απόφαση, πέρασα απο μερικά στάδια σύγκρισης.

Το πρώτο ήταν η σύγκριση των φυλλομετρητών με βάση την ταχύτητα

(1ος chrome, 2ος firefox).

Το δεύτερο στάδιο ήταν η σύγκριση με βάση την ασφάλεια, δηλαδή τον αποκλεισμό μερικών σελιδών που περιέχουν κακόβουλους ιούς.

(1oς Internet explorer, 2oς Chrome).

Το τρίτο στάδιο ήταν η σύγκριση με βάση το πόσο μοντέρνο είναι

(1ος Chrome,  2oς firefox).

Το τέταρτο στάδιο ήταν με βάση τις προσθήκες εφαρμογών, από τους φυλλομετρητές, καθώς και η συχνότητα ανανέωσης

(1ος Chrome, 2oς firefox).

Και το πέμπτο στάδιο που ήταν η σύγκριση με βάση το πόσο βολικό ειναι

(Όλα ήταν το ίδιο βολικά).

Συμπέρασμα:

image

 

Εγώ προτιμώ τον φυλλομετρητή Chrome αφού ήταν αυτός που ξεχώρισε σε όλα τα στάδια σύγκρισης.