Αποτελέσματα Α' & Β' Τάξης 2014-2015

Α'  ΤΑΞΗ

Προάγονται άπαντες

Αριστούχοι 23,8%

 

Β' ΤΑΞΗ

Προάγονται άπαντες

Αριστούχοι 25,5%