Η ηλεκτρονική τάξη του 4ου ΓΕ.Λ. Ιλίου στο ΠΣΔ


Ξεκίνησε για το σχολικό έτος 2014-2015

η ηλεκτρονική τάξη του λυκείου μας στο ΠΣΔ.

Σύντομα με ακόμη περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό.