Νέο Λύκειο [συνοπτική παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας]

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013
ΦΕΚ 193/17-9-2013
Ημερομηνία ψήφισης:10/09/2013
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α΄ τάξης Λυκείου - Σχολικό Έτος: 2013-2014
και με βάση τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι το σχολικό έτος 2015-2016

Δείτε την παρουσίαση, που ετοίμασε ο διυθυντής του 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου

Ζαχαρίας Τσούνταρος [ΠΕ02],

στον παρακάτω υπερδεσμό

https://onedrive.live.com/redir?resid=9CB8D9A8316FFA59!141&authkey=!AGl79eh8g0C5aN8&ithint=file%2cppt