Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχολικού έτους 2015-2016

Ανακοινώθηκαν σήμερα το μεσημέρι

τα αποτελέσματα του σχολικού έτους 2015-2016.

 

Α' Τάξη

προάγονται 43

παραπέμπονται για Σεπτέμβρη 3

 

Β' Τάξη

προάγονται 57

παραπέμπονται για Σεπτέμβρη 4

 

Γ' Τάξη

απολύονται άπαντες

 

 

Συνολικά, και από τις τρεις τάξεις,

αρίστευσαν  26,  ποσοστό  17%

 

[Οι αριστούχοι μαθητές έχουν γενικό μέσο όρο πάνω από 18.]

 

Αλφαβητικά τα ονόματα των μαθητών που προάγονται και απολύονται ανά τάξη.