Πρόγραμμα Εξετάσεων Α΄ και Β΄ Τάξης Σεπτεμβρίου 2016

 

 

Σχολικό Έτος 2016-2017

4ο Γενικό Λύκειο Ιλίου

 

Αλαμάνας και Διός 1

131 22 Ίλιον

Τηλ.: 2102633032 και 2102636662

           
           
           
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄
ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 10.15΄ π.μ. Χημεία (Γ.Π.) 10.15΄ π.μ. Άλγεβρα (Γ.Π.)
    12.15΄ π.μ. Ιστορία (Γ.Π.)
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 08.15΄ π.μ. Θρησκευτικά (Γ.Π.) 08.15΄ π.μ. Γεωμετρία (Γ.Π.)
10.15΄ π.μ. Βιολογία (Γ.Π.) 10.15΄ π.μ. Φιλοσοφία (Γ.Π.)
       
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 08.15΄ π.μ. Αρχαία Ελληνικά (Γ.Π.) 08.15΄ π.μ. Φυσική (Γ.Π.)
10.15΄ π.μ. Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) 10.15΄ π.μ. Βιολογία (Γ.Π.)
    12.15΄ π.μ. Εισαγ. στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (Γ.Π.)
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016 08.15΄ π.μ. Ιστορία (Γ.Π.) - Εφαρμ. Πληρ/κής (Επιλ.) 08.15΄ π.μ. Αρχαία Ελληνικά (Γ.Π.)
10.15΄ π.μ. Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γ.Π.)
       
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016 08.15΄ π.μ. Άλγεβρα (Γ.Π.) 08.15΄ π.μ. Χημεία (Γ.Π.)
    10.15΄ π.μ. Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.)
       
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 08.15΄ π.μ. Γεωμετρία (Γ.Π.) 08.15΄ π.μ. Πολιτική Παιδεία (Γ.Π.)
    10.15΄ π.μ. Θρησκευτικά (Γ.Π.)
       
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 08.15΄ π.μ. Φυσική (Γ.Π.) 08.15΄ π.μ. Αρχαία Ελληνικά - Φυσική (Προσανατολισμού)
    10.15΄ π.μ. ΒΑΚΕ - Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
       
           
Ίλιον, 24 Ιουνίου 2016
           
Ο Διευθυντής
           
Τσούνταρος Ζαχαρίας του Δημητρίου
Φιλόλογος - Ιστορικός (ΠΕ02)