Επιστολή προς γονείς

Ενημερωτικό σημείωμα του διευθυντή Ζαχαρία Τσούνταρου

προς τους γονείς.