Η ηλεκτρονική τάξη του λυκείου μας

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

φιλοξενεί  την ηλεκτρονική τάξη του σχολείου μας

στην οποία οι διδάσκοντες

αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό.

 

4ο ΓΕ.Λ Ιλίου η-τάξη στο ΠΣΔ.

Σε κάθε μάθημα πατάμε στο μενού αριστερά:

τα  Έγγραφα ή

τις Ασκήσεις.