Μια καλλιτεχνική σημείωση για τη Ρομανική Τέχνη το 13ο αιώνα

 

ζωγραφιά της ΤΖΕΣΙΚΑ ΣΕΡΝΤΑΡΙ [Γ3 2016-2017] 

 

Ιστορία της Τέχνης Γ' Λυκείου.

Κεφάλαιο 8. Η χριστιανική τέχνη το μεσαίωνα.

σελ. 111: "Μετά το 13ο αιώνα στη ρομανική ζωγραφική εμφανίστηκε η τάση να αποδίδονται τα φυσικά χαρακτηριστικά στις ανθρώπινες μορφές."

 

 Δείτε π.χ. τον παρακάνω πίνακα του
Giotto di Bondone (1267 ? 1337)

 

"Η γέννηση", τοιχογραφία στο παρεκκλήσι Scrovegni.