Παρουσιαση project Β' Τάξης Α' τετραμήνου 2016-2017

 

 

Παρουσιάστηκαν σήμερα στο αμφιθέατρο, παρουσία όλων των μαθητών της Β' Τάξης

τα project Α' Τετραμήνου 2016-2017.