υπουργική απόφαση 2017 για τις Εκδρομε?ς - Εκπαιδευτικε?ς επισκε?ψεις Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης

  • Εκτύπωση
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33120/ΓΔ4
Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών
και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός
της χώρας.
 
ΦΕΚ 681  / 6-3-2017