Συμμετοχή στο εκπ/κο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων 2017

Τα παιδιά της ομάδας με την υπεύθυνη Αλεξάνδρα Μπράβου.

 

Η εκπαιδευτικός του λυκείου μας Αλεξάνδρα Μπράβου, η οποία είναι νομικός.

 

Οι μαθητές απαντούν το ερωτηματολόγιο στο εργαστήριο πληροφορικής.

 

Μαθητές της Α' και Β' τάξης του λυκείου μας πήραν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων για το σχολικό έτος 2016-2017.

Απάντησαν ειδικό ερωτηματολόγιο της επίσημης ιστοσελίδας

http://www.efivoi.gr/.