Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων 2017 και εξεταστέα ύλη

Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων 2017

Ύλη Α' Τάξης

Ύλη Β΄Τάξης

Ύλη Γ' Τάξης

 

 

Η ύλη των εξετάσεων έχει αναρτηθεί και σε έντυπη μορφή,

στον πίνακα ανακοινώσεων, στο φουαγιέ του λυκείου.