Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών Β' Τάξης [2017]

 

Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων

παρουσία των μαθητών και των υπευθύνων καθηγητών.

 

H ομάδα της εργασίας "gaming".

 

 

 

 H ομάδα της εργασίας "σχέσεις γονέων - εφήβων"

 

 

Η ομάδα της ερευνητικής εργασίας "Το μέλι"