Ενημέρωση των μαθητών της Α' και Β' Τάξης από το διευθυντή του λυκείου [Μάιος 2017]

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ενημέρωση από το

διευθυντή του λυκείου μας, Ζαχαρία Τσούνταρου,

α]  των μαθητών της Α' Τάξης για τα αναλυτικά προγράμματα της Β' & Γ΄ Τάξης και

β] των μαθητών της Β' Τάξης για τα αναλυτικά προγράμματα της Γ' Τάξης & τις πανελλήνιες.