Χαρακτηρισμός Φοίτησης μαθητών 2016-2017

 

4ο Γενικό Λύκειο Ιλίου              Σχολικό Έτος 2016-2017

Αλαμάνας και Διός 1

131 22 Ίλιον

Τηλ.: 2102633032 και 2102636662

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του

4ου ΓΕ.Λ. Ιλίου κατά τη συνεδρίασή του

την Τρίτη 9 Μαΐου 2017

χαρακτήρισε με την πράξη 43 τη

φοίτηση των μαθητών και

μαθητριών της σχολικής μονάδας

ως επαρκή πλην της φοίτησης της

μαθήτριας της Γ΄ τάξης

Σιούζιου Ελευθερίας της οποίας η

φοίτηση χαρακτηρίστηκε

ανεπαρκής.

 

 

Ίλιον, 9 Μαΐου 2017

 

 

Από τη Διεύθυνση