Ανακοίνωση για απολυτήρια - Τελική επίδοση μαθητών Γ΄ Τάξης [2017]

 4ο Γενικό Λύκειο Ιλίου                                                   Σχολικό Έτος 2016-2017
Αλαμάνας και Διός 1
131 22 Ίλιον
Τηλ.: 2102633032 και  2102636662

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η παράδοση των απολυτηρίων τίτλων και των ετήσιων ελέγχων επίδοσης στους τελειόφοιτους του 4ου Γενικού Λυκείου Ιλίου θα γίνει την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017  12.30΄ έως 14.00΄.
Όσοι τελειόφοιτοι δεν παραλάβουν τον τίτλο απόλυσής και τον έλεγχό τους την παραπάνω ημέρα μπορούν να τους παραλαμβάνουν τις επόμενες εργάσιμες ημέρες τις ίδιες ώρες (12.30΄ έως 14.00΄).

Ίλιον, 31  Μαΐου 2017

Από τη Διεύθυνση

 

[Τελική επίδοση μαθητών]