Έκδοση αποτελεσμάτων Α' και Β' Τάξης [2017]

 

4ο Γενικό Λύκειο Ιλίου                Σχολικό Έτος 2016-2017

 

Αλαμάνας και Διός 1

 

131 22 Ίλιον

 

Τηλ.: 2102633032 και 2102636662

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Γενικού Λυκείου εξέδωσε τα αποτελέσματα των Α΄ και Β΄ την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017.

Η παράδοση των ετήσιων ατομικών δελτίων προόδου (ελέγχων) στους γονείς και κηδεμόνες των Α΄ και Β΄ τάξεων, θα γίνεται από Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 από τις 12.30΄ έως 14.00΄.

Ώρες παράδοσης κατά τις ημέρες που δεν διενεργούνται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις: 09.00΄ έως 13.00΄.

Ώρες παράδοσης κατά τις ημέρες που διενεργούνται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις: 12.30΄ έως 13.30΄.

 

Ίλιον, 6 Ιουνίου 2017

 

Από τη Διεύθυνση

 

Αναβαθμολόγηση Α' και Β'  Τάξης

Τελική επίδοση Α' Τάξης

Τελική επίδοση Β' Τάξης