Θερινή λειτουργία του σχολείου 2017

 

4ο Γενικό Λύκειο Ιλίου                            Σχολικό Έτος 2016-2017

Αλαμάνας και Διός 1

131 22 Ίλιον

Τηλ.: 2102633032 και 2102636662

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το 4ο Γενικό Λύκειο Ιλίου θα λειτουργήσει για την

υποστήριξη της υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου

των υποψηφίων τις παρακάτω ημέρες:

 

Ημέρα           

Ώρες

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017:

09.00΄ έως 13.00΄

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017:

09.00΄ έως 13.00΄

 

Επίσης η σχολική μονάδα θα είναι ανοιχτή

για την εξυπηρέτηση του κοινού

κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

κάθε Τρίτη από 09.00΄ έως 13.00΄.

Το σχολείο δε θα είναι ανοικτό

την Τρίτη 15 Αυγούστου αλλά την

Τετάρτη 16 Αυγούστου τις ίδιες ώρες.

 

Ίλιον, 29 Ιουνίου 2017

 

 

Από τη Διεύθυνση