Το περιοδικό του 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου [τεύχος 2017]

 

Σε ηλεκτρονική μορφή.

Επιμέλεια:

Βασιλική Σταθοπούλου  και

Πάρης Παρσάλογλου