Κατάργηση του 4ου Επιστημονικού Πεδίου «Επιστήμες της Εκπαίδευσης»

Διαβάστε την εγκύκλιο, εδώ.