Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα επιλογής «Ιστορία της Τέχνης» της Γ ? τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018

Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα επιλογής Ιστορία της Τέχνης

της Γ ? τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου

για το σχολικό έτος 2017-2018.