Δεύτερη συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ “Journeys of hope” στην Κωνσταντινούπολη [Οκτώβριος 2017]

 

 

 

 

 

 

Από 15 έως 21 Οκτ 2017 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, με ευθύνη του τουρκικού σχολείου Istanbul Lisesi, η δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ KA2 «Journeysofhope» που συμμετέχει και το 4ο ΓΕΛ Ιλίου. 

Συμμετείχαν καθηγητές από την Αυστρία (Rosemarie Pollanz, Giovanni Santoro), την Ιταλία (Emilia De Paola, Pina Russo), την Ισπανία (Simón Perez, Francisco Ruiz). Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τον Λεωνίδα Τούρλα.

Θέματα της συνάντησης ήταν η ως τώρα διαχείριση του προγράμματος, ο μελλοντικός προγραμματισμός των επόμενων δραστηριοτήτων, ο έλεγχος του προϋπολογισμού, η διαχείριση του χρόνου, ο ποιοτικός έλεγχος, οι δραστηριότητες διάδοσης και μέτρα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης οργανώθηκαν επίσης πολιτιστικές δραστηριότητες. Το φιλοξενούν σχολείο οργάνωσε επίσκεψη στο παλάτι Τοπ Καπί, την Αγία Σοφία, το Μπλε Τζαμί, το Μεγάλο Παζάρι και κρουαζιέρα στον Βόσπορο.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την εβδομάδα σε όλη την ομάδα Erasmus + του IstanbulLisesi: τον διευθυντή HikmetKonar τους Nalan Tüfekҫi, Moustafa Aylbayrak, και ιδιαίτερα τις Ayse Balta και Özlem Mutlu, που μας άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους. Οι γαστρονομικές εντυπώσεις από την τουρκική κουζίνα θα μας μείνουν αξέχαστες.