Γιορτή 28ης Οκτωβρίου [2017]

Η διευθύντρια του λυκείου μας Αλεξάνδρα Μπράβου 

με το νέο σημαιοφόρο Γιώργο Βακόνδιο και τους παραστάτες