ΠΕΜΠΤΗ 29-3-2018 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

ΠΕΜΠΤΗ 29-3-2018
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Α' ΤΑΞΗ 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου
Νίκος Νταής ΠΕ04.2 χημικός

Χρυσούλα Φίλιππα & Νίκος Νταής
χημικοί στο 4ο ΓΕ.Λ Ιλίου
 
 
 

 

 

μαθητές της Α' Τάξης & η διευθύντρια του 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου Αλεξάνδρα Μπράβου
παρακολουθούν πειράματα στο χημείο
29-3-2018
 

στο χημείο του 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου
οι καθηγητές φυσικών επιστημών
Πέτρος Ιωαννίδης, Νίκος Νταής & Χρυσούλα Φίλιππα