Προθεσμία εγγραφής μαθητών στα γενικά λύκεια 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η εγγραφή των μαθητών στα γενικά λύκεια γίνεται πλέον μόνον ηλεκτρονικά

από τους ίδιους τους γονείς ή κηδεμόνες

στην ηλεκτρονική διεύθυνση:    

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία,

από τη 14η Μαΐου 2018 και ώρα 10:00

έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

 

Διαβάστε την εγκύκλιο, εδώ.