Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2018

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι

η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,

θα διεξαχθούν

από την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο, εδώ.