ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  [2018]

Διαβάστε την εγκύκλιο,  εδώ.

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των
Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαβάστε την εγκύκλιο, εδώ.