Παράταση της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης» μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της

«Ηλεκτρονικής ΑίτησηςΕγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης»,

μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και
ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.).