Το 4ο ΓΕΛ τιμά τον αποχωρούντα από την ενεργό υπηρεσία συνάδελφο Πέτρο Ιωαννίδη, Φυσικό

Η Διευθύντρια με τον συνάδελφο Πέτρο Ιωαννίδη μετά την επίδοση της τιμητικής πλακέτας