Εισαγωγικές εξετάσεις για Εικαστικό τμήμα της ΑΣΚΤ

Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων

και διενεργούνται σύμφωνα με το Υ.Α . 151 /2995/Β6

Δείτε τις νεότερες ανακοινώσεις από το πεδίο "Ανακοινώσεις"

της κεντρικής σελίδας του

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ [ΑΣΚΤ]