Ενημερωτική εκδήλωση για το ηλεκτρονικό έγκλημα

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ενημέρωση όλων των μαθητών και καθηγητών του λυκείου μας

σχετικά με το ηλεκτρονικό έγκλημα & τους τρόπους προστασίας

από υπάλληλο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΔΔΗΕ

https://www.facebook.com/cyberkid.gov.gr

http://cyberalert.gr/feelsafe/

https://www.instagram.com/cyberalert.gr/?hl=el