Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο Ιλίου [2018]

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9-5-2018 επίσκεψη του λυκείου μας στο

λαογραφικό μουσείο Ιλίου.